Zicht torens tuin

Wie zijn we?

vzw C.I.G.B.

WZC Huize Ter Walle is een deel van de vzw C.I.G.B. (Christelijke Integrale Gezondheids- en Bejaardenzorg) en heeft als dusdanig de opdracht de globale doelstellingen van de vzw mee te realiseren. Dit impliceert:

  • het zichtbaar gestalte geven aan een christelijke traditie en inspiratie;
  • het bewerkstelligen van een optimale samenwerking met, en wederzijdse ondersteuning van alle exploitaties van de vzw.

De vzw bestaat uit het woonzorgcentrum Huize Ter Walle en het Psychiatrisch Centrum Menen.

Het bestuursorgaan van de vzw is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. Peter Depoot
Gedelegeerd bestuurder: Dhr. Frans Vandamme
Secretaris: Mevr. Veroniek Desombere
Leden: E.H. Chris Deconinck, Mevr. Veerle Larmuseau, Mevr. Mia Van Derheyden, Dhr. Geert Demeulemeester, Dhr. Peter Pille, Dhr. Joël Vanheule en Dhr. Stefan Vandecandelaere.

Onze opdracht

Het is onze opdracht om zorg op maat te bieden aan de oudere zorgvrager uit Menen en omstreken. Bij ons woonzorgcentrum geloven we in het creëren van een omgeving waarin bewoners zich gewaardeerd, veilig en verzorgd voelen. Onze visie wordt gestuurd door vijf kernwaarden: welbevinden van de bewoner, respect, thuisgevoel, samenwerkingsgerichtheid en economische verantwoordelijkheid. Door deze waarden in al onze activiteiten en beslissingen te integreren, streven we ernaar een woonzorgcentrum te zijn dat uitblinkt in het bieden van hoogwaardige zorg en een comfortabele leefomgeving voor onze bewoners.

1. Welbevinden van de bewoner

Het welzijn van onze bewoners staat centraal in alles wat we doen. We streven naar een holistische benadering van zorg, waarbij we rekening houden met de fysieke, emotionele en sociale behoeften van elke bewoner. We bieden persoonlijke zorgplannen die zijn afgestemd op de individuele wensen en voorkeuren van onze bewoners, en we moedigen hen aan om actief deel te nemen aan activiteiten die hun welzijn bevorderen.

2. Respect

Wij behandelen al onze bewoners, ongeacht hun achtergrond, met het grootste respect en waardigheid. We erkennen en eren de individualiteit en autonomie van elke bewoner. Door open communicatie, luisteren naar hun behoeften en het betrekken van familieleden en mantelzorgers, zorgen we ervoor dat de bewoners zich gehoord en gewaardeerd voelen. We bevorderen een cultuur van respect en gelijkwaardigheid tussen medewerkers, bewoners en hun naasten.

3. Thuisgevoel

We streven ernaar dat ons woonzorgcentrum aanvoelt als een warme en gezellige thuis voor onze bewoners. We creëren een omgeving die vertrouwdheid en comfort uitstraalt, met persoonlijke ruimtes die bewoners naar eigen smaak kunnen inrichten. We bieden gezonde en smakelijke maaltijden die voldoen aan de individuele dieetwensen en voorkeuren van onze bewoners. Daarnaast organiseren we diverse sociale en recreatieve activiteiten om een gevoel van gemeenschap en betrokkenheid te bevorderen.

4. Samenwerkingsgericht

Wij geloven dat samenwerking de sleutel is tot het leveren van hoogwaardige zorg. We bevorderen een cultuur van open communicatie en samenwerking tussen alle medewerkers, vrijwilligers en zorgprofessionals die betrokken zijn bij het woonzorgcentrum. Door multidisciplinair overleg en het delen van kennis en ervaring streven we naar continue verbetering van onze zorgpraktijken en dienstverlening. We moedigen ook samenwerking aan met externe partners, zoals lokale gemeenschappen en gezondheidszorginstanties, om de beste zorgresultaten voor onze bewoners te bereiken.

5. Economisch verantwoord

We erkennen de waarde van een efficiënt en effectief gebruik van middelen. We streven ernaar om onze diensten op een economisch verantwoorde manier aan te bieden, waarbij we de kosten beheersen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg. We investeren in duurzame oplossingen en innovatieve technologieën om een veilige en milieuvriendelijke omgeving te creëren. Daarnaast werken we samen met overheidsinstanties, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden om de financiële duurzaamheid van ons woonzorgcentrum te waarborgen.

Door deze vijf kernwaarden na te streven, streven we ernaar om een woonzorgcentrum te zijn waar bewoners zich gelukkig, veilig en gewaardeerd voelen. We willen een omgeving bieden die bevorderlijk is voor het welzijn, waar respect en thuisgevoel heersen, waar samenwerking centraal staat en waar we economisch verantwoord handelen.

Jaren ervaring

Onze historiek

1990
Ontstaan WZC Huize Ter Walle
1999
Verhuis naar Kortrijkstraat in Menen
2001
Opstart Centrum voor Dagverzorging
2012
Opening Groep van Assistentiewoningen
2020
Opening vernieuwd Centrum voor Dagverzorging en Centrum voor Kortverblijf

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.