92099236 158951525350298 7634791280492412928 n

Doelgroepen

Tijdelijke noodopvang

Wanneer bijvoorbeeld de partner of de kinderen gehospitaliseerd worden, valt de thuiszorg weg voor heel wat oudere personen. Tijdens deze periode kan de oudere zorgvrager (en zijn familie) beroep doen op het centrum voor kortverblijf. De zorg wordt tijdelijk overgenomen.

Vakantieverblijf

Vaak zorgt de familie/een mantelzorger het hele jaar door voor vader en/of moeder. Opdat de familie/een mantelzorger ook eens vakantie zou kunnen nemen of eventjes uitblazen van de vaak zware mantelzorg, biedt het centrum voor kortverblijf de mogelijkheid tot tijdelijke opvang aan.

Revalidatieverblijf na ziekenhuisopname

De verblijfsduur in ziekenhuizen wordt steeds meer ingekort. Vaak kom je in een situatie terecht waar je – strikt medisch – geen hulp meer nodig hebt en dus niet meer thuishoort in het ziekenhuis. Nochtans is terug thuis wonen nog niet direct mogelijk. Om de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie gestroomlijnder te laten verlopen kan je in ons centrum voor kortverblijf terecht.

WZC Huize Ter Walle Menen 3012 0421
Aanbod

De tijdelijke bewoner van het centrum voor kortverblijf krijgt gedurende zijn verblijf de kwalitatieve ondersteuning en zorgen van het deskundig zorgpersoneel verbonden aan het woonzorgcentrum. Daarnaast kan er aangesloten worden op de activiteiten die aangeboden worden op maandag, dinsdag en donderdag. Dit alles in een huiselijk kader. Op het einde van het verblijf coördineert de verantwoordelijke de overgang naar de eigen thuissituatie (bijv. (her)opstart levering maaltijden, familiehulp, ...).

Contactpersonen

Image
Karien Verbeke
Teamleider sociale dienst

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.