IMG 4899

Binnen WZC Huize Ter Walle in Menen zijn we op zoek naar een zorgkundige met een hart voor de oudere zorgvrager.

SITUERING

We zijn op zoek naar een enthousiaste zorgkundige voor het versterken van ons zorgteam, opstart zo snel mogelijk.

Met het hart op de juiste plaats schep je een volwaardig thuismilieu voor ALLE bewoners. Binnen het woonzorgcentrum wonen er zowel mensen met dementie, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen met een fysische beperkingen, ... . Een hart voor ouderen is een absolute noodzaak.

Je werkt nauw samen met de andere leden van het multidisciplinair zorgteam onder leiding van een diensthoofd. Het is jouw opdracht om zorg op maat te bieden in een echte thuis én in de geest van de opdrachtsverklaring en de 5 pijlers.

Je beschikt over een visum van zorgkundige.

Als organisatie vinden we een goede work-life balance belangrijk, waardoor we streven naar een stabiele uurregeling voor onze medewerkers. Het betreft nog steeds een variabel uurrooster, nl.:

 • 1⁄2 weekends
 • Geen onderbroken diensten!

KERNTAKEN

 • Uitvoeren van de zorg van de bewoners zoals in het zorgdossier is omschreven, maar ook inspelen op de zorgvragen van dat moment;
 • Vertrouwenspersoon zijn voor een aantal toegewezen bewoners;
 • De bewoner informeren tijdens de zorg;
 • Signaleren van noden en evoluties van bewoners;
 • Uitvoeren van de noodzakelijke administratieve taken;
 • Aandacht geven aan de leefomgeving van de bewoners;
 • Aandacht geven aan de familieleden van de bewoners (psychosociale begeleiding bewoner) en hen betrekken bij de zorg. Samen met hen nagaan wat de best mogelijke zorg is;
 • Palliatieve hulpverlening bieden wanneer nodig en/of gewenst (in samenspraak met de palliatief referente en het desbetreffend diensthoofd van het zorgteam);
 • Actief participeren in overlegvergaderingen;
 • Aandacht geven aan de nodige kwaliteitsaspecten van de werking;
 • Er wordt verwacht dat de zorgkundige de privacy van de bewoner respecteert en zich houdt aan het beroepsgeheim;
 • Eventuele klachten oplossen en/of doorverwijzen naar de leefgroepverantwoordelijke, het diensthoofd van het zorgteam, de directeur zorg of de klachtenprocedure (blauwformulier);
 • - Begeleiden van stagiairs op de werkvloer. Overlegt hierbij regelmatig met deverpleegkundigen en diensthoofd.
 • Er wordt verwacht dan men zich engageert om zich regelmatig bij te scholen. Iedere medewerker krijgt de kans zich te bekwamen in één of ander domein van de zorgverlening. Het minimum aantal uur bijscholing dat per jaar moet gevolgd worden is 20 uur over 2 jaar en is de verantwoordelijkheid van de zorgkundige.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEDDHEDEN

 • De zorgkundige is verantwoordelijk voor een goede en effectieve verzorging van een aantal toegewezen bewoners op de afdeling zonder het algemeen belang van de andere bewoners uit het oog te verliezen;
 • De zorgkundige is verantwoordelijk om samen met de collega’s in teamverband naar een optimale werking voor de bewoners te streven;
 • De zorgkundige is verantwoordelijk om alles in nauw overleg met het diensthoofd van het zorgteam te doen.

SAMENWERKING EN OVERLEG

 • De werkzaamheden op de afdeling gebeuren in teamverband, wat niet uitsluit dat ieder personeelslid zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegewezen bewoners heeft, in ieder geval zal er voldoende met de collega’s moeten samengewerkt worden zodat een kwalitatieve zorg dagelijks kan gegarandeerd worden;
 • Op regelmatige tijdstippen dient deelgenomen te worden aan het teamoverleg.

FUNCTIEPROFIEL

Centraal staat een belevingsgerichte houding naar de bewoner toe, dit betekent:

 • Actieve betrokkenheid tonen (bijv. door actief te luisteren naar de bewoner);
 • Zich inleven in de belevingswereld van de bewoner door stil te staan en jezelf af te vragen: “hoe voelt de bewoner zich? Hoe komt het dat hij zus of zo reageert naar mij of de ander?...”;
 • Respect hebben voor de eigenheid van de bewoner, voor zijn levensverhaal. Iedere bewoner is UNIEK, heeft een heel leven achter zich. We respecteren iedere bewoner in wie hij/zij is.
 • Als zorgkundige ga je in dialoog met de bewoner en probeer je zoekend te reageren. Je stelt je altijd de vraag: “wat draagt bij tot het welzijn van de bewoner?”
 • Als zorgkundige stel je dit bespreekbaar met de collega’s en diensthoofd en zoek je GEZAMENLIJK naar zorg op maat van de bewoner.

AANBOD

 • Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je de kans krijgt je verder te ontplooien;
 • Maaltijdcheques;
 • De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie;
 • Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen;
 • Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering behoren tot

  het extralegale voordelenpakket;

 • Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro;
 • Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via Benefits@work.

INFO EN SOLLICITATIE

Debbie Janssens, algemeen directeur

Tel: 056/52.17.31
Mail: directie@htw.be

Ben jij de zorgkundige die we zoeken?
We kijken ernaar uit je te leren kennen!


Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.