IMG 4902

SITUERING

 • We zijn op zoek naar een enthousiaste verpleegkundige met een hart voor ouderen om ons team te versterken. Je zal deel uitmaken van zorgteam 2 en wordt de verantwoordelijke verpleegkundige van het subteam Leiemeers.
 • De 15 bewoners die op de leefgroep Leiemeers verblijven hebben allen een psychische ondersteuningsnood, waardoor affiniteit voor psychiatrie een enorme meerwaarde kan betekenen.
 • Je werkt nauw samen met de andere leden van het multidisciplinair zorgteam onder leiding van een diensthoofd.
 • Je beschikt over een visum van verpleegkundige.
 • Je kan bij voorkeur zo snel als mogelijk opstarten, maar wij respecteren de geldende opzegtermijnen!

KERNTAKEN

Je bent verantwoordelijk voor de planning & organisatie van de zorg van bewoners van de leefgroep Leiemeers, d.w.z.:

Je fungeert als vertrouwenspersoon voor toegewezen bewoners;
Je signaleert noden en evoluties van bewoners in het elektronisch bewonersdossier;

 • Samen met je collega’s volg je de algemene toestand van de bewoner op en neem je gepaste acties. Je communiceert hierover met het diensthoofd;
 • Je geeft aandacht aan de familieleden van de bewoner (psychosociale begeleiding) en betrekt hen bij de zorg. Samen met hen ga je na wat de best mogelijke zorg is;
 • Bij klachten van bewoners en/of familieleden treed je in dialoog, waar nodig verwijs je door naar het diensthoofd, de algemeen directeur of de klachtenprocedure;
 • Je geeft aandacht aan de leefomgeving van de bewoner.
 • In het kader van het medicatiebeleid ben je verantwoordelijk voor:
 • Opmaak en aanpassing van medicatieschema’s in het elektronisch bewonersdossier;
 • Opmaak van bestellingen en doorsturen naar apotheek via elektronische weg;
 • Opvolging levering medicatie apotheek;
 • Controleren, voorbereiden & ronddelen van medicatie.
 • Je overlegt met de andere disciplines van het zorgteam (zorgkundigen, kiné, ergo, leefgroepwerking, animatie, leefgroepassistenten, referentiepersoon palliatieve zorgen, ...) en het diensthoofd;

Je vult op geregelde tijdstippen de BelRAI in. i.s.m. de stafmedewerker zorg en kwaliteit, het diensthoofd en zorgcollega’s worden resultaten besproken in het multidisciplinair overleg;

 • Je voert de verpleegkundige handelingen uit;
 • Je volbrengt de noodzakelijke administratieve taken (bijv. aanvullen elektronisch bewonersdossier);
 • Je begeleidt de huisarts bij zijn consultatie(s): voorbereiding, begeleiding en afwerking;
 • In samenspraak met de palliatief verantwoordelijke en het diensthoofd van het zorgteam bied je palliatieve hulpverlening;
 • VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
 • Onder supervisie van het diensthoofd werk je samen met verpleegkundigen, zorgkundigen, leefgroepbegeleiders, leefgroepassistenten, animator(en), ... van het zorgteam.
 • Je coacht jouw teamleden.
 • SAMENWERKING EN OVERLEG
 • De werkzaamheden op de afdeling gebeuren in teamverband, wat niet uitsluit dat je jouw eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegewezen bewoners hebt;
 • Je overlegt frequent formeel (overdracht, elektronische bewonersdossier) en informeel (mondeling en schriftelijk);
 • Je hebt een actieve rol bij deelname aan:
 • Het overleg op afdelingsbasis (overdrachten, zorgteamoverleg, multidisciplinair overleg);
 • De verpleegvergadering (zorgteamoverkoepelende vergadering metverpleegkundigen);
 • De werkgroepen waar je je wilt in verdiepen volgens een bepaald thema.
 • ATTITUDES
 • Centraal staat een belevingsgerichte houding naar de bewoner toe, dit betekent:
 • Je toont actieve betrokkenheid (bijv. door actief te luisteren naar de bewoner);
 • Je leeft je in, in de belevingswereld van de bewoner;
 • Je hebt respect voor de eigenheid van de bewoner, voor zijn levensverhaal,
 • Je respecteert hem of haar in wie hij of zij is;
 • Als verpleegkundige ga je in dialoog met de bewoner en probeer je zoekend te reageren. Je stelt je altijd de vraag: “wat draagt bij tot het welzijn van deze bewoner?”;
 • Je geeft aandacht aan de nodige kwaliteitsaspecten van de werking;
 • Er wordt verwacht dat je de privacy van de bewoner respecteert en je je houdt aan het beroepsgeheim;
 • Je hebt respect voor de werkomgeving en het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld;
 • Je durft zaken bespreekbaar te stellen, feedback te krijgen en te geven.
 • AANBOD
 • Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je de kans krijgt je verder te ontplooien;
 • De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie;
 • Je ontvangt maaltijdcheques;
 • Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen;
 • Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering behoren tot het extralegale voordelenpakket;
 • Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro;
 • Er wordt een opleidingstraject uitgewerkt in het kader van het onthaal van nieuwe medewerkers;
 • Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via Benefits@work.

INFO EN SOLLICITATIE

Debbie Janssens, algemeen directeur

Tel: 056/52.17.31
Mail: directie@htw.be

Ben jij de verpleegkundige die we zoeken? We kijken ernaar uit je te leren kennen!


Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.