IMG 4901

SITUERING

We zijn op zoek naar een enthousiaste nachtverpleegkundige voor het versterken van ons team, opstart zo snel mogelijk, te bepalen in onderling overleg.

Met het hart op de juiste plaats schep je een volwaardig thuismilieu voor alle bewoners. Binnen het woonzorgcentrum wonen er zowel mensen met dementie, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen met een fysische beperkingen, ... . Een hart voor ouderen is een absolute must.

Als nachtverpleegkundige ben je, samen met jouw collega nachtzorgkundige verantwoordelijk voor de zorg- en verpleegtechnische opvolging en ondersteuning van onze 98 zorgvragers.

Het is jouw opdracht om zorg op maat te bieden in een echte thuis.
Het betreft een contract van onbepaalde duur 19/38 vaste nacht op woensdag.

KERNTAKEN

Je bent verantwoordelijk voor de planning & organisatie van de zorg van bewoners van een zorgteam:

 • Je fungeert als vertrouwenspersoon voor toegewezen bewoners;
 • Je signaleert noden en evoluties van bewoners;
 • Samen met je collega’s volg je de algemene toestand van de bewoner op en neem je gepaste acties. Je communiceert hierover met het diensthoofd (a.d.h.v. het zorgplan);
 • Je geeft aandacht aan de familieleden van de bewoners in een palliatieve situatie (psychosociale begeleiding bewoner) en betrekt hen, indien gewenst, bij de zorg. Samen met hen ga je na wat de best mogelijke zorg is voor de bewoner;
 • Bij klachten van bewoners en/of familieleden treed je in dialoog, waar nodig verwijs je door naar het diensthoofd van het betrokken zorgteam, de stafmedewerker zorg en kwaliteit, de algemeen directeur of de klachtenprocedure (blauw formulier);
 • Je geeft aandacht aan de leefomgeving van de bewoners


In het kader van het medicatiebeleid ben je verantwoordelijk voor volgende zaken:

 • Controleren, voorbereiden & ronddelen van medicatie;
 • Bestellingen opmaken en doorsturen naar apotheek via elektronische weg;
 • Opvolging levering medicatie apotheek;
 • Je overlegt met de andere disciplines van het zorgteam om tot de best mogelijke zorg te kunnen komen;
 • Je voert de verpleegkundige handelingen uit;
 • Je voert de noodzakelijke administratieve taken uit (bijv. rapportage in het zorgplan van de bewoner);
 • Bij afwezigheid van het diensthoofd van het zorgteam begeleid je de huisarts bij zijn consultatie(s) aan de (diverse) bewoner(s): voorbereiding, begeleiding + afwerking;
 • In samenspraak met de palliatief verantwoordelijke en het desbetreffend diensthoofd
 • van het zorgteam bied je palliatieve hulpverlening;
 • Je neemt actief deel in overlegvergaderingen (nachtvergadering, teamvergaderingen,...);
 • Je engageert je om regelmatig bij te scholen. Je krijgt de kans zich te bekwamen in één of ander aspect van de zorgverlening (bijv. referentverpleegkundige wondzorg, diabetes, PDL...). Het minimum aantal uur bijscholing dat moet gevolgd worden is 20 uur op 2 jaar en is de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige;
 • In het kader van welzijn op het werk je op een veilige manier. Hiertoe leef je de gemaakte afspraken (rugklachtpreventie via tilprotocol, preventie accidenteel bloedcontact, etc.) na.

SAMENWERKING EN OVERLEG

 • Je werkt nauw samen met de nachtzorgkundige;
 • Je zorgt voor een goede communicatie met de collega’s van de dag zodat een kwalitatieve verpleging en verzorging dagelijks kan gegarandeerd worden;
 • Je participeert in werkgroepen rond topics die jouw interesses wegdragen;
 • Op regelmatige tijdstippen dient deelgenomen te worden aan overleg metnachtcollega’s.

ATTITUDES

Centraal staat een belevingsgerichte houding naar de bewoner toe, dit betekent:

 • Tonen van actieve betrokkenheid (bijv. door actief te luisteren naar de bewoner);
 • Zich inleven in de belevingswereld van de bewoner;
 • Respect hebben voor de eigenheid van de bewoner, voor zijn levensverhaal, .... Iedere bewoner is UNIEK, heeft een heel leven achter zich. Je respecteert hem/haar in wie

  hij/zij is;

 • Als verpleegkundige ga je in dialoog met de bewoner en probeer je zoekend te reageren. Je stelt je altijd de vraag: “Wat draagt bij tot het welzijn van de bewoner?”
 • Je geeft aandacht aan de nodige kwaliteitsaspecten van de werking;
 • Je draagt collegialiteit hoog in het vaandel.
 • Er wordt verwacht dat je de privacy van de bewoner respecteert en je je houdt aan het beroepsgeheim.
 • Je hebt respect voor de werkomgeving en het materiaal dat ter beschikking worden gesteld.

AANBO

 • Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je de kans krijgt je verder te ontplooien;
 • De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie;
 • Maaltijdcheques;
 • Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen;
 • Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering behoren tot het extralegale voordelenpakket;
 • Er wordt een opleidingstraject uitgewerkt in het kader van het onthaal van nieuwe medewerkers;
 • Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via Benefits@work.

INFO EN SOLLICITATIE

Debbie Janssens, algemeen directeur

Tel: 056/52.17.31
Mail: directie@htw.be


Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.