IMG 4900

SITUERING

We zijn op zoek naar een enthousiaste verpleegkundige met een hart voor ouderen om ons team te versterken. Je zal deel uitmaken van een zorgteam dat bestaat uit een 25-tal medewerkers én instaat voor de zorg van 49 bewoners.

Als verpleegkundige speel je een essentiële rol in het bieden van hoogwaardige zorg aan ouderen. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor medische taken, maar ook voor het bieden van emotionele steun en comfort aan bewoners en hun families. Elke dag biedt nieuwe uitdagingen en kansen om een positief verschil te maken in het leven van anderen. Je werkt samen in een multidisciplinair team om de beste zorg te garanderen en de levenskwaliteit van bewoners te verbeteren. Deze rol biedt niet alleen professionele groei, maar ook diepgaande voldoening en waardering voor je bijdrage aan de gemeenschap.

Je beschikt over een visum van verpleegkundige.

Je kan bij voorkeur zo snel als mogelijk opstarten, maar wij respecteren de geldende opzegtermijnen!

KERNTAKEN

 • Je bent verantwoordelijk voor de planning & organisatie van de zorg van bewoners van de leefgroep Leiemeers, d.w.z.:
 • Je fungeert als vertrouwenspersoon voor toegewezen bewoners;
 • Je signaleert noden en evoluties van bewoners in het elektronisch bewonersdossier;
 • Samen met je collega’s volg je de algemene toestand van de bewoner op en neem je gepaste acties. Je communiceert hierover met het diensthoofd;
 • Je geeft aandacht aan de familieleden van de bewoner (psychosociale begeleiding) en betrekt hen bij de zorg. Samen met hen ga je na wat de best mogelijke zorg is
 • Bij klachten van bewoners en/of familieleden treed je in dialoog, waar nodig verwijs je door naar het diensthoofd, de algemeen directeur of de klachtenprocedure;
 • Je geeft aandacht aan de leefomgeving van de bewoner.

 • In het kader van het medicatiebeleid ben je verantwoordelijk voor:
 • Opmaak en aanpassing van medicatieschema’s in het elektronisch bewonersdossier;
 • Opmaak van bestellingen en doorsturen naar apotheek via elektronische weg;
 • Opvolging levering medicatie apotheek;
 • Controleren, voorbereiden & ronddelen van medicatie.
 • Je overlegt met de andere disciplines van het zorgteam (zorgkundigen, kiné, ergo, leefgroepwerking, animatie, leefgroepassistenten, referentiepersoon palliatieve zorgen, ...) en het diensthoofd;
 • Je vult op geregelde tijdstippen de BelRAI in. i.s.m. de stafmedewerker zorg en kwaliteit, het diensthoofd en zorgcollega’s worden resultaten besproken in het multidisciplinair overleg;
 • Je voert de verpleegkundige handelingen uit;
 • Je volbrengt de noodzakelijke administratieve taken (bijv. aanvullen elektronisch bewonersdossier);
 • Je begeleidt de huisarts bij zijn consultatie(s): voorbereiding, begeleiding en afwerking;
 • In samenspraak met de palliatief verantwoordelijke en het diensthoofd van het zorgteam bied je palliatieve hulpverlening;

  In het kader van het medicatiebeleid ben je verantwoordelijk voor:
 • Je engageert je om je regelmatig bij te scholen. Je krijgt de kans je verder te ontplooien in een aspect van de zorgverlening (bijv. wondzorg, palliatieve zorgen, rugklachtpreventie,...).
 • Je begeleidt stagiairs verzorging en verpleegkunde op een constructieve manier: je geeft de nodige feedback en je biedt voldoende ondersteuning en leerkansen;
 • In het kader van welzijn op het werk, werk je op een veilige manier. Hiertoe leef je de gemaakte afspraken (rugklachtpreventie via tilprotocol, preventie accidenteel bloedcontact, ...) na en heb je een voorbeeldfunctie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEDDHEDEN

 • Onder supervisie van het diensthoofd werk je samen met verpleegkundigen, zorgkundigen, leefgroepbegeleiders, leefgroepassistenten, animator(en), ... van het zorgteam.
 • Je coacht jouw teamleden.

SAMENWERKING EN OVERLEG

 • De werkzaamheden op de afdeling gebeuren in teamverband, wat niet uitsluit dat je jouw eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de toegewezen bewoners hebt;
 • Je overlegt frequent formeel (overdracht, elektronische bewonersdossier) en informeel (mondeling en schriftelijk);
 • Je hebt een actieve rol bij deelname aan
 • Het overleg op afdelingsbasis (overdrachten, zorgteamoverleg, multidisciplinair overleg);
 • De verpleegvergadering (zorgteamoverkoepelende vergadering met
 • verpleegkundigen);
 • De werkgroepen waar je je wilt in verdiepen volgens een bepaald thema.

ATTITUDES

Centraal staat een belevingsgerichte houding naar de bewoner toe, dit betekent:

 • Je toont actieve betrokkenheid (bijv. door actief te luisteren naar de bewoner);
 • Je leeft je in, in de belevingswereld van de bewoner;
 • Je hebt respect voor de eigenheid van de bewoner, voor zijn levensverhaal,
 • Je respecteert hem of haar in wie hij of zij is;
 • Als verpleegkundige ga je in dialoog met de bewoner en probeer je zoekend te
 • reageren. Je stelt je altijd de vraag: “wat draagt bij tot het welzijn van deze bewoner?”;
 • Je geeft aandacht aan de nodige kwaliteitsaspecten van de werking;
 • Er wordt verwacht dat je de privacy van de bewoner respecteert en je je houdt aan het beroepsgeheim;
 • Je hebt respect voor de werkomgeving en het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld;
 • Je durft zaken bespreekbaar te stellen, feedback te krijgen en te geven.


AANBOD

 • Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je de kans krijgt je verder te ontplooien;
 • De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie;
 • Je ontvangt maaltijdcheques;
 • Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen;
 • Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering behoren tot het extralegale voordelenpakket;
 • Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro;
 • Er wordt een opleidingstraject uitgewerkt in het kader van het onthaal van nieuwe medewerkers;
 • Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via Benefits@work.
 • INFO EN SOLLICITATIE

Debbie Janssens, algemeen directeur

Tel: 056/52.17.31
Mail: directie@htw.be

Ben jij de verpleegkundige die we zoeken? We kijken ernaar uit je te leren kennen!


Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.