IMG 6836

In WZC Huize Ter Walle zijn we op zoek naar een leefgroepbegeleider met een hart voor ouderen om ons team te versterken.

Jobtime

Het betreft een deeltijds (30.4/38) contract van bepaalde duur dat na een gunstige evaluatie van zowel werknemer als werkgever, kan omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur.

Ons aanbod

− Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je de kans krijgt je verder te ontplooien;

− De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie;

− Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen;

− Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro;

− Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via Benefits@work.


Indien u geïnteresseerd bent dan kan u contact opnemen met mevrouw Debbie Janssens (algemeen directeur) via directie@htw.be of 056/52 17 31.

Adres van tewerkstelling

Huize Ter Walle vzw
CIGB Kortrijkstraat 126
8930 Menen
www.htw.be

Vacature

Functieomschrijving

Situering

We zijn op zoek naar een enthousiaste zorgkundige, ergotherapeut of orthopedagoog voor het versterken van ons zorgteam, opstart vanaf september 2022 (of onderling te bepalen).

Met het hart op de juiste plaats schep je een volwaardig thuismilieu voor ALLE bewoners. Binnen het woonzorgcentrum wonen er zowel mensen met dementie, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen met een fysische beperkingen, … . Het zorgteam waarop jij zal worden tewerkgesteld richt zich in hoofdzaak naar de oudere zorgvrager met een dementieproblematiek.
Je werkt nauw samen met de andere leden van het multidisciplinair zorgteam onder leiding van een diensthoofd. Het is jouw opdracht om zorg op maat te bieden in een echte thuis.

Je beschikt over de nodige kwalificaties en ervaring met personen met dementie is een pluspunt.

Het betreft een deeltijds (30.4/38) contract van bepaalde duur dat na een gunstige evaluatie van zowel werknemer als werkgever, kan omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur.

Taken

Omgaan met bewoner en familie:

- Zoeken naar een manier hoe je het best omgaat met een bewoner of hoe je deze bewoner benadert/begeleidt. Hen benaderen zoals zij dat zelf willen;

- Tijd maken voor de bewoner: brengen van een kamerbezoek, het luisteren naar wat de bewoner bezighoudt;

- Tijd maken voor de familie van de bewoner: een luisterend oor aanbieden;

- Het uitwisselen van informatie met familie i.f.v. de hulp- en zorgverlening (levensgeschiedenis);

- Observeren, rapporteren en als belangenbehartiger van de bewoner optreden.

Samenwerken met de andere medewerkers om in te staan voor de totaalzorg van de bewoner.

Aangenaam leefklimaat scheppen:
- Door het respectvol omgaan met elkaar te bevorderen en te behouden;

- Het scheppen van een huiselijke sfeer;

- Bevorderen van sociale contacten via activiteiten.

Bijdragen tot zelfredzaamheid
- Door middel van activiteiten en het aanbieden van aangepaste hulpmiddelen de zelfstandigheid bevorderen;

- ADL-activiteiten bespreken met bewoners, familie en het multidisciplinair team.

Zinvolle dagbesteding: programmeren en organiseren van activiteiten aangepast aan de doelgroep
- Activiteiten plannen, uitvoeren en evalueren. Instaan voor de animatie op de leefgroep via individuele of groepsactiviteiten (deze voorbereiden, ruimte schikken, inrichten en opruimen);

- Halen en brengen van bewoners (indien deze zich niet in de leefgroep bevinden).

Dagelijkse taken
- Voorbereiden van de maaltijd of koffietafel + op- en afdienen + het begeleiden van de koffietafel en ontbijt ’s morgens;

- Vaatwasmachine vullen, activeren en ledigen;

- Afvegen van tafels, plateaus en voorzetplanken;

- Ledigen van vuilnisbak;

- Over de middag: halen van de maaltijdkar.

Administratieve functies
- Materiaal bestellen, bijhouden gegevensbestanden bewoners en vrijwilligers (voor de nabije toekomst);

- Rapporteren van vergaderingen;

- Dossiers bijhouden en aanvullen;

- Week –en jaarplanning opmaken en maandkalender rond activiteiten opmaken voor het huiskrantje à Propos.

Instaan voor de begeleiding van stagiairs of vrijwilligers

Volgt minimum 20 uur bijscholing per 2 jaar

Attitude

- Een hart hebben voor ouderen;

- Respecteren van de privacy van de bewoner door zich onder meer te houden aan het

beroepsgeheim;

- Een empathische houding kunnen aannemen en luisteren naar de bewoner en familie;

- Je bent bereid om je op regelmatige basis bij te scholen.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- De leefgroepwerker is verantwoordelijk voor de uitbouw van de dagdagelijkse activiteiten voor 1 specifieke leefgroep (+/- 15 personen met dementie);

- Legt verantwoording af aan het diensthoofd van het multidisciplinair zorgteam.

Samenwerking en overleg

- Werkt nauw samen met de andere medewerkers van het zorgteam en de referentiepersoon dementie;

- Participeert aan de dagelijkse overdracht met alle zorgteammedewerkers;

- Neemt deel aan het multidisciplinair overleg (MDO);

- Neemt deel aan het 6-wekelijks georganiseerde zorgteamoverleg.

Functieprofiel

Centraal staat een belevingsgerichte houding naar de bewoner toe, dit betekent:

- Actieve betrokkenheid tonen (bijv. door actief te luisteren naar de bewoner);

- Zich inleven in de belevingswereld van de bewoner door stil te staan en jezelf af te vragen: “hoe voelt de bewoner zich? Hoe komt het dat hij zus of zo reageert naar mij of de ander?...”;

- Respect hebben voor de eigenheid van de bewoner, voor zijn levensverhaal. Iedere bewoner is UNIEK, heeft een heel leven achter zich. We respecteren iedere bewoner in wie hij/zij is.

Als leefgroepbegeleider ga je in dialoog met de bewoner en probeer je zoekend te reageren. Je stelt je altijd de vraag: “wat draagt bij tot het welzijn van de bewoner?” Als leefgroepbegeleider stel je dit bespreekbaar met de collega’s en het diensthoofd en zoek je GEZAMENLIJK naar zorg op maat van de bewoner.

86697034 1762999200508665 727015685493882880 n 3

Zorg op maat in een échte thuis.

WZC Huize Ter Walle verloont haar medewerkers volgens de IFIC-barema's en biedt hen een hospitalisatieverzekering, daarnaast kom je terecht in een fijne warmmenselijke omgeving waar zowel het welzijn bewoner als medewerker centraal staat.

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.