IMG 6836

In WZC Huize Ter Walle zijn we op zoek naar een ergotherapeut of orthopedagoog met een hart voor ouderen om ons team te versterken.

Jobtime

Jobtime in onderling overleg.

De jobinhoud wordt verder toegelicht op de volgende pagina, onder ‘functieomschrijving’.

Ons aanbod

− Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je de kans krijgt je verder te ontplooien;

− De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie;

− Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen;

− Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro;

− Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via Benefits@work.


Indien u interesse heeft dan kan u contact opnemen met Debbie Janssens (algemeen directeur) via directie@htw.be of 056 52 17 31.

Adres van tewerkstelling

Huize Ter Walle vzw
CIGB Kortrijkstraat 126
8930 Menen
www.htw.be

Vacature

Functieomschrijving

Situering

In WZC Huize Ter Walle zijn we op zoek naar een ergotherapeut of orthopedagoog met een hart voor ouderen om ons team te versterken.

Opdracht

Het aangaan van een positieve relatie met iedere individuele zorgvrager in de geest van de opdrachtsverklaring en de 5 pijlers van Huize Ter Walle:

- Door zich in te leven in hun situatie, open te staan voor vragen, wensen en verlangens;

- Door te trachten een inzicht te krijgen in hun levensgeschiedenis, hun mogelijkheden en beperkingen;

- Door de bewoner te aanvaarden zoals hij/zij is en op een respectvolle en professionele wijze met hem of haar om te gaan;

- Door het stimuleren van de sociale contacten zodat eenzaamheid, angst en verdriet zoveel mogelijk beperkt worden;

- Door het creëren van een aangename sfeer in de leefgroep. Hier wordt niet alleen de bewoner betrokken, ook de familie en de andere medewerkers van het zorgteam;

- Door het bieden van geborgenheid en ondersteuning;

- Door zoekend te reageren en je open te stellen. Je stelt jezelf altijd de vraag: “wat draagt bij tot het welzijn van de bewoner?”

- Door dit bespreekbaar te maken voor jezelf, je collega’s en het diensthoofd, zoek je GEZAMENLIJK naar zorg op maat van de bewoner.

Plaats in de organisatie

Je bent lid van zorgteam 1, een multidisciplinair zorgteam dat bestaat uit +/- 25 medewerkers.

Taken

Omgaan met bewoner en familie:

- Zoeken naar een manier hoe je het best omgaat met een bewoner of hoe je deze bewoner benadert/begeleidt. Hen benaderen zoals zij dat zelf willen;

- Tijd maken voor de bewoner: brengen van een kamerbezoek, het luisteren naar wat de bewoner bezighoudt;

- Tijd maken voor de familie van de bewoner: een luisterend oor aanbieden;

- Het uitwisselen van informatie met familie i.f.v. de hulp- en zorgverlening (levensgeschiedenis);

- Observeren, rapporteren en als belangenbehartiger van de bewoner optreden.

Samenwerken met de andere medewerkers om in te staan voor de totaalzorg van de bewoner.

Aangenaam leefklimaat scheppen:
- Door het respectvol omgaan met elkaar te bevorderen en te behouden;

- Het scheppen van een huiselijke sfeer;

- Bevorderen van sociale contacten via activiteiten.

Bijdragen tot zelfredzaamheid
- Door middel van activiteiten en het aanbieden van aangepaste hulpmiddelen de zelfstandigheid bevorderen;

- ADL-activiteiten bespreken met bewoners, familie en het multidisciplinair team.

Zinvolle dagbesteding: programmeren en organiseren van activiteiten aangepast aan de doelgroep
- Activiteiten plannen, uitvoeren en evalueren. Instaan voor de animatie op de leefgroep via individuele of groepsactiviteiten (deze voorbereiden, ruimte schikken, inrichten en opruimen);

- Halen en brengen van bewoners (indien deze zich niet in de leefgroep bevinden).

Dagelijkse taken
- Voorbereiden van de maaltijd of koffietafel + op- en afdienen + het begeleiden van de koffietafel en ontbijt ’s morgens;

- Vaatwasmachine vullen, activeren en ledigen;

- Afvegen van tafels, plateaus en voorzetplanken;

- Ledigen van vuilnisbak;

- Over de middag: halen van de maaltijdkar.

Administratieve functies
- Materiaal bestellen, bijhouden gegevensbestanden bewoners en vrijwilligers (voor de nabije toekomst);

- Rapporteren van vergaderingen;

- Dossiers bijhouden en aanvullen;

- Week –en jaarplanning opmaken en maandkalender rond activiteiten opmaken voor het huiskrantje à Propos.

Instaan voor de begeleiding van stagiairs of vrijwilligers

Attitude
- Een hart hebben voor ouderen;

- Respecteren van de privacy van de bewoner door zich onder meer te houden aan het beroepsgeheim;

- Een empathische houding kunnen aannemen en luisteren naar de bewoner en familie.

Volgt minimum 20 uur bijscholing per 2 jaar

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- De leefgroepwerker is verantwoordelijk voor de uitbouw van de dagdagelijkse activiteiten voor 1 specifieke leefgroep (+/- 15 personen met dementie);

- Legt verantwoording af aan het diensthoofd van het multidisciplinair zorgteam.

Samenwerking en overleg

- Werkt nauw samen met de andere medewerkers van het zorgteam en de referentiepersoon dementie;

- Participeert aan de dagelijkse overdracht met alle zorgteammedewerkers;

- Neemt deel aan het multidisciplinair overleg (MDO);

- Neemt deel aan het 6-wekelijks georganiseerde zorgteamoverleg.

86697034 1762999200508665 727015685493882880 n 3

Zorg op maat in een échte thuis.

WZC Huize Ter Walle verloont haar medewerkers volgens de IFIC-barema's en biedt hen een hospitalisatieverzekering, daarnaast kom je terecht in een fijne warmmenselijke omgeving waar zowel het welzijn bewoner als medewerker centraal staat.

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.