IMG 6836

Binnen WZC Huize Ter Walle zijn we op zoek naar een diensthoofd met affiniteit voor de oudere zorgvrager (incl. psychische kwetsbaarheid).

Jobtime

38/38

Ons aanbod

- Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je de kans krijgt je verder te ontplooien;

- De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie;

- Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen;

- Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering behoren tot het extralegale voordelenpakket;

- Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro;

- Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, elektro en in diverse webshops via Benefits@work.

Solliciteren

Via e-mail: stafmedewerker@htw.be Contact: Mevr. Mieke Huyghe

  • Solliciteren kan tot en met woensdag 30 juni;
  • De daaropvolgende week worden geschikte kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek;
  • Geschikte kandidaten worden doorgestuurd naar een assessmentbureau tussen 12 juli en 20 juli;
  • De beslissing volgt asap, d.w.z. bij voorkeur voor het einde van de maand;
  • Indiensttreding gebeurt in onderling overleg, bij voorkeur zo snel als mogelijk, rekening houdend met een eventuele opzegtermijn.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 30 juni 2021

Adres van tewerkstelling

Huize Ter Walle vzw
CIGB Kortrijkstraat 126
8930 Menen
www.htw.be

Vacature

Functieomschrijving

Situering

WZC Huize Ter Walle bestaat uit een woonzorgcentrum, bestaande uit 2 zorgteams met elk 3 leefgroepen, een centrum voor kortverblijf, 2 centra voor dagverzorging en 2 groepen van assistentiewoningen.
Als diensthoofd van zorgteam 2 ben je verantwoordelijk voor 3 leefgroepen nl. Leiemeers, Vestinge, Cortryckpoorte én het centrum voor kortverblijf (49 bewoners). 2 van de 3 leefgroepen richten zich naar het ‘standaard’ profiel van de oudere zorgvrager, daarnaast richt 1 leefgroep zich naar de oudere zorgvrager met een psychische kwetsbaarheid.
Je bent leidinggevende van een multidisciplinair zorgteam bestaande uit +/- 30 medewerkers én ben je het aanspreekpunt van familie en mantelzorgers.

Kerntaken

1. ZORG VOOR DE BEWONER

- Je detecteert de zorgvraag van de bewoner en maakt afspraken betreffende de zorg. Je zorgt ervoor dat de afspraken betreffende de zorg in overeenstemming zijn met de wensen van de bewoner én de mogelijkheden van de voorziening;

- Je ziet erop toe dat de afspraken in het woonzorgplan (Care Solutions) worden geregistreerd;

- Je volgt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen het team nauwgezet op (cfr. Prezo):

• Je volgt de kwaliteitsindicatoren punctueel op.

- Je geeft feedback en stuurt het zorgteam bij waar nodig;

- Je geeft richting aan de leefgroepverantwoordelijken i.f.v. organisatie en planning van de zorgmomenten;

- Je organiseert en begeleidt dagelijks een overdracht, waarop alle aanwezige teamleden aansluiten;

- Je werkt professioneel samen met de verschillende huisartsen door o.a.:

• De medische behandeling van de bewoner te coördineren en de dokter te begeleiden bij consultaties;
• Het doktersconsult verder op te volgen;
• Ervoor te zorgen dat de instructies gegeven door de behandelende arts op een vaktechnisch correcte wijze worden uitgevoerd;
• Het consult te rapporteren in het woonzorgdossier.
- Je houdt toezicht op het correct uitvoeren van het medicatiebeleid door o.a.:
• Nauwe samenwerking met de vaste huisapotheek (registratie, leveringen, problem solving en opvolging attesten);
• Op regelmatige tijdstippen opleiding en begeleiding te voorzien voor verpleegkundigen, zodat zij steeds optimaal geïnformeerd zijn over de medicatieprocessen.

2. OPNAME BEWONER
- In overleg met de dienst instroom bereid je de opname van een bewoner voor. Dit betekent dat er bij een opname volgende zaken verwacht worden:
• Je ontvangt de bewoner en zijn/haar familie;
• Je begeleidt en informeert de bewoner en zijn/haar familie. Je hebt hierbij de nodige aandacht voor de noden en wensen van bewoner en zijn/haar familie.
• Je stuurt het medicatie –en woonzorgplan waar nodig bij;
• Je informeert het multidisciplinair team.

3. CONTACTPERSOON BIJ VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS
- Je houdt contact met het ziekenhuis en volgt de gezondheidsevolutie van de bewoner nauwgezet op of coördineert deze opdracht naar de aandachtspersoon;

- Je fungeert (eventueel) als tussenpersoon tussen het ziekenhuis en de familie en engageert je om de familie steeds op de hoogte te brengen van recente veranderingen in de gezondheidstoestand. Ook hier kan je beslissen deze taak door te geven aan de aandachtspersoon.

4. AANSPREEKPUNT VOOR BEWONER, FAMILIE EN MANTELZORGER
- Je bent het aanspreekpunt voor familie en mantelzorger. Je engageert je om op regelmatige tijdstippen zelf initiatief te nemen en contact op te nemen met belanghebbenden. Je neemt hierbij steeds een respectvolle houding aan.

- Je neemt deel aan familie- en mantelzorgnamiddagen of avonden.

5. ZORG VOOR DE TEAMLEDEN VAN HET MULTIDISCIPLINAIR ZORGTEAM
Coaching teamleden

- Je motiveert de medewerker om het beste van zichzelf te geven rekening houdend met de normen en de waarden van de voorziening (cfr. 5 pijlers);

- Je onthaalt en begeleidt nieuwe medewerkers/jobstudenten/stagiairs van het (eigen) zorgteam;

- Je ziet erop toe dat opleidingsschema’s van (nieuwe) medewerkers gevolgd worden;

- Je bent positief ingesteld en gaat op zoek naar de talenten van je teamleden en helpt hen deze verder te ontwikkelen (via bijv. deelname aan werkgroepen, intervisies, vormingen, diepgaande specialisaties, specifieke taken op de afdeling, …);

- Je wijst taken toe aan de leden van het multidisciplinair zorgteam en ziet erop toe dat ze uitgevoerd worden. Je hebt hierbij als doel de medewerker te laten groeien in zijn/haar talenten;

- Je zorgt ervoor dat het beroepsgeheim gerespecteerd wordt, want het naleven van de privacy van de bewoner is voor jou erg belangrijk;

- Je signaleert problemen in het team, gaat deze niet uit de weg én helpt ze oplossen;

- Je bent het aanspreekpunt in crisissituaties;

- Je houdt jaarlijks groeigesprekken met alle teamleden;

- Je organiseert en coördineert de werking van stagiairs en jobstudenten;

- Je positieve ingesteldheid bevordert de teamgeest;

- Je stelt je steeds neutraal en professioneel op ten opzichte van de teamleden.

Opmaak uurrooster
- Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van het uurrooster. Je krijgt hierbij ondersteuning van een verpleegkundige verantwoordelijke die deeltijds wordt vrijgesteld.

6. ADMINISTRATIE
- Je superviseert het gebruik van het woonzorgplan en ziet erop toe dat de teamleden volgende handelingen uitvoeren:
• Consulteren i.f.v. uit te voeren zorgen;
• Observaties rapporteren;
• Aftekenen;
• Medicatieschema’s controleren en aanpassen (verpleegkundigen);
• Zorgbladen aanpassen, uitprinten en kopiëren (verpleegkundigen);
• …
- Je regelt het ambulancevervoer (bijv. doktersconsult ziekenhuis);

- Je coördineert de aanvraag voor (medische) hulpmiddelen;

- Je voert de RIZIV-administratie uit én zorgt ervoor dat deze steeds up-to-date is (o.a. KATZ);
- Je spoort medewerkers aan gebruik te maken van het BelRAI-instrument;
- …

7. EINDVERANTWOORDELIJKHEDEN
- Cliëntgecentraliseerde dienstverlening;

- Het adequaat gebruik en beheer van incontinentiemateriaal;

- Het adequaat gebruik en beheer van medisch materiaal;

- Het coördineren van aanvragen rolwagen of loopkader;

- Het bestellen van aangepast medisch materiaal (bijv. zitkussen, body’s, …);
- …

8. BIJSCHOLING
Je engageert je om jezelf regelmatig bij te scholen met een absoluut minimum van 20 uur opleiding verspreid over 2 jaar.

9. VARIA
- Je geeft technische mankementen geen kans en signaleert deze tijdig. Bij het signaleren breng je de technische dienst op de hoogte;

- Je vindt orde en netheid op de afdeling zeer belangrijk en ziet erop toe dat dit wordt nageleefd;

- Je engageert je om (nieuwe) medewerkers wegwijs te maken in o.a. BelRAI, het woonzorgdossier, het uurroosterpakket, …

Samenwerking en overleg

- Je maakt deel uit van de staf van WZC Huize Ter Walle;

- Als staflid participeer je op volgende overlegmomenten:
• 2-wekelijkse verpleegstaf;
• Maandelijkse algemene staf.

- Je bent direct leidinggevende van +/- 30 personen en plant 6-wekelijks een teamoverleg met het grootste deel van je team;

- Maandelijks wordt er deelgenomen aan het planningsoverleg samen met een medewerker van de personeelsdienst en de directie;

- Je begeleidt dagelijks een overdrachtsmoment tussen de verschillende zorgverstrekkers;

- Je bent verantwoordelijk voor de nachtverpleegkundigen en houdt trimestrieel een overleg met hen;

- Je neemt deel aan relevante werkgroepen (zowel intern als extern);

- Je plant, organiseert en coördineert het multidisciplinair overleg m.b.t. de 49 bewoners van het zorgteam;

- Je werkt mee aan de input voor het jaarverslag.

Jouw profiel

- Je bent minimaal in het bezit van een diploma PBA verpleegkunde (A1) of graduaat verpleegkunde (A2);

- Ervaring in leidinggevende functie is een meerwaarde;

- Je bent in het bezit van een diploma kaderopleiding hoofdverpleegkundige of bent bereid deze opleiding te volgen;

- Je hebt affiniteit voor de oudere zorgvrager met een psychische kwetsbaarheid:

- Je bent een enthousiaste teamplayer;

- Je draagt respect hoog in het vaandel;

- Je bent communicatief vaardig;

- Je bent loyaal en toont betrokkenheid naar je werkgever.

86697034 1762999200508665 727015685493882880 n 3

Zorg op maat in een échte thuis.

WZC Huize Ter Walle verloont haar medewerkers volgens de IFIC-barema's en biedt hen een hospitalisatieverzekering, daarnaast kom je terecht in een fijne warmmenselijke omgeving waar zowel het welzijn bewoner als medewerker centraal staat.

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.