05 JAN 22

Update Covid-19

Handen

Update COVID-19

UPDATE MAATREGELEN COVID-19

Beste lezer,

Graag geven we u een beknopt overzicht van de maatregelen die, omwille van het Covid-19 virus, gelden binnen onze voorziening.

Het crisismanagementteam komt maandelijks samen op de eerste woensdag van de maand. Enkel bij wijzigingen wordt een communicatie-update via mail gestuurd naar alle belanghebbenden.

De huidige epidemiologische situatie (4e coronagolf)

De huidige epidemiologische situatie noopt tot extra voorzichtigheid en waakzaamheid.

We wensen opnieuw het belang te benadrukken van

- de algemene hygiënemaatregelen,

- het beperken van het aantal contacten,

- het (correct) dragen van een chirurgisch mondneusmasker in die situaties waarin de afstandsregels niet kunnen gerespecteerd worden,

- een goede ventilatie en verluchting,

- het adequaat en snel reageren bij mogelijke symptomen van COVID-19 en het correct toepassen van de teststrategie en de quarantaineregels.

Het dragen van het chirurgisch mondneusmasker

Binnen onze voorziening

- Nooit verplicht voor bewoners;

- Altijd verplicht voor alle anderen vanaf 10 jaar (incl. alle medewerkers en vrijwilligers), ook tijdens de animatieactiviteiten en bistrowerking.

Op de bewonerskamer

- Verplicht voor bezoekers die niet in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket (CST)

- Sterk aanbevolen voor wie wel in het bezit is van een CST;

- Altijd verplicht in een zorgrelatie (medewerkers en vrijwilligers).

Buiten de voorziening

- Verplicht in een zorgrelatie (medewerkers en vrijwilligers), maar enkel tijdens zorgcontacten.

Bijvoorbeeld:

o De rolwagen voortduwen (geen lichamelijk zorgcontact), mag zonder mondmasker;

o De bewoner helpen rechtstaan uit zijn rolwagen (wel lichamelijk zorgcontact), moet met mondmasker.

Bezoekregeling

Onbeperkt aantal bezoekers.

Gelet op volgende afspraken:

  • Er kunnen maximaal 2 bezoekers tegelijk op kamerbezoek komen bij een bewoner;
  • Kinderen jonger dan 12 jaar, worden toegelaten, maar tellen mee als bezoeker. Zij worden echter niet meegenomen naar de voorziening met (lichte) ziektesymptomen. Ook vragen wij om indien mogelijk afstand te houden en de kamer voldoende te verluchten;
  • Huisdieren zijn toegelaten;

Bezoekers registreren zich bij aankomst.

Bezoekers worden niet toegelaten in de living op de afdeling.

Bezoekers met één van de hoofdsymptomen van een Covid-19 infectie (hoest, kortademigheid, geur- of smaakverlies) of twee van de volgende symptomen (keelpijn, koorts, neusverkoudheid, vermoeidheid, misselijkheid, diarree, verwardheid), kunnen niet op bezoek komen.

Heeft u specifieke vragen of wensen, aarzel niet om dit met de directie of het diensthoofd te bespreken.

HTW-Bistro
  • De HTW-bistro wordt gerund door vrijwilligers van 14u30 tot 17u30. Het is bijgevolg niet mogelijk een dagelijkse opening te garanderen. De openingsdagen worden geafficheerd aan de balie op het gelijkvloers.
  • Onze bistro is voor iedereen toegankelijk op vertoon van het Covid Safe Ticket.
  • Er kunnen maximaal 6 personen aan één tafel zitten.
  • Afspraken wat betreft het dragen van een chirurgisch mondneusmasker, blijven ongewijzigd. Bezoekers kunnen het mondneusmasker enkel uitdoen aan tafel, de uitbaters van de bistro dragen steeds het mondneusmasker.
  • Bezoekers registreren zich door hun naam en een contactgegeven achter te laten (aan de balie of in de bistro zelf), bewoners dienen zich niet te registreren.
Covid Safe Ticket (CST)

Het CST werd door onze sociale dienst voor alle bewoners aangevraagd. De wachttijd bedraagt in principe één week, maar zou door de grote vraag langer kunnen duren.

Het gebruik van Ag-sneltesten

Het gebruik van Ag-sneltesten gebeurt nooit op eigen initiatief, maar steeds in overleg met de rechtstreeks leidinggevende. De rechtstreeks leidinggevende zal bij twijfel de directie of CRA raadplegen.

Het gebruik van Ag-sneltesten is geschikt voor symptomatische (gevaccineerd of niet-gevaccineerde) bewoners, indien de symptomen* < 5 dagen aanwezig zijn, steeds gevolgd door een PCR-test.

Reservatie ruimtes WZC voor familie, mantelzorgers en bewoners

We vragen om enkel gebruik te maken van deze dienstverlening indien u in het bezit bent van een CST. Een zelftest is onvoldoende aangezien wij hier de reglementering voor de horeca volgen.

Kinderen zijn welkom, maar wij vragen hierbij wel extra voorzichtigheid door de veilige afstand te bewaren van minstens 1.5 meter.

Contact

Bij vragen, opmerkingen en/of suggesties: aarzel niet om ons te contacteren.

Diensthoofd zorgteam 1, Isabelle Carette: 056/52.17.45

Diensthoofd zorgteam 2, Delfien Wyffels: 056/52.17.32

Adjunct directeur, Yves Sanders: 056/52.17.43

Algemeen directeur, Debbie Janssens: 056/52.17.31

Bedankt voor het vertrouwen,

Debbie Janssens

Algemeen directeur

Mieke Huyghe

Stafmedewerker zorg en kwaliteit

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.