01 JUN 22

Update Covid-19

Handen

Update COVID-19

UPDATE MAATREGELEN COVID-19

Beste lezer,

Graag geven we jou een beknopt overzicht van de maatregelen die, omwille van het COVID-19 virus, gelden binnen onze voorziening. Het outbreakmanagementteam komt voortaan niet meer maandelijks samen, maar enkel op afroep (bij een veranderende epidemiologische situatie).

Bijgevolg zal er niet meer maandelijks gecommuniceerd worden, maar enkel bij wijzigingen.

Basismaatregelen

De basismaatregelen moeten steeds worden nageleefd door zowel bewoners, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en externe dienstverleners zolang de huidige pandemie niet beëindigd wordt beschouwd door de bevoegde autoriteiten.

Het geheel van volgende basismaatregelen moet een buffer vormen tegen verdere verspreiding van het virus en bijdragen tot het voorkomen van uitbraken:

- een goede handhygiëne;

- de afstandsregels respecteren en, waar nodig, het correct dragen van een mondneusmasker (zie pt. Mondneusmaskers)

- een goede ventilatie en verluchting van alle bewonerskamers, leefruimten, gemeenschappelijke ruimten, …

- een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van de lokalen, materialen en high touch oppervlakten;

- transparante en duidelijke communicatie over het beleid in de voorziening naar alle belanghebbenden (bewoners, medewerkers, bezoekers/families, externe dienstverleners, …);

- alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen.

Bovenop de vaccinaties is het de combinatie van correct uitgevoerde preventie- en hygiënemaatregelen die ons (kunnen) beschermen tegen besmettingen.

Specifieke maatregelen in functie van de epidemiologische situatie

Mondneusmasker

Sinds maandag 23 mei 2022 is het niet meer algemeen verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen in de Vlaamse woonzorgvoorzieningen.

Met de gewijzigde Kaderrichtlijn worden de volgende richtlijnen meegegeven:

 • het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers is niet langer algemeen verplicht,
  maar blijft sterk aanbevolen;
 • medewerkers die een mondneusmasker willen dragen, krijgen daartoe steeds de mogelijkheid;
 • bewoners die wensen dat medewerkers en/of bezoekers een mondneusmasker dragen tijdens de (zorg)contacten,
  kunnen dat vragen. Deze vraag wordt genoteerd in het woonzorgleefplan én gerespecteerd.

In volgende situaties blijft het dragen van een chirurgisch mondneusmasker evenwel steeds verplicht:

 • bij intensieve en directe zorgcontacten. Wij beschouwen hierbij minimaal het toedienen van de ochtendzorg, zijnde vanaf de start van de ochtenddienst tot het overdrachtsmoment én in geval van intensieve maaltijdbegeleiding. Gezien dit contacten zijn van min. 15 minuten waarbij de afstand niet kan bewaard worden;
 • Het mondneusmasker wordt zonder onderbreking correct gedragen. Het is bijvoorbeeld niet toegelaten het mondneusmasker onder de kin te dragen tussen twee verzorgingen in;
 • Bij zorgmedewerkers zonder klachten na een nauw contact met een bevestigde COVID-19 persoon: tijdens het werk
  gedurende tenminste 7 dagen na de blootstelling;
 • Bij medewerkers met respiratoire klachten, zolang de klachten aanwezig zijn;
 • Als er sprake is van een COVID-19 besmetting bij één of meerdere bewoners en/of medewerkers;
 • Bij de zorg aan (mogelijke) COVID-19 positieve bewoners en bij aerosol-genererende handelingen blijft het dragen van
  een FFP2-mondneusmasker verplicht.
Ventileren en verluchten

Ventileren en verluchten geldt als één van de algemene hygiënische voorzorgsmaatregelen. Zeker bij activiteiten binnenshuis waaraan bewoners en/of medewerkers samen met families, bezoekers, … deelnemen, is ventileren en verluchten een belangrijk element.

Bezoekregeling

Bezoekers stellen hun bezoek uit indien ze ziek zijn. Er worden verder geen beperkingen meer opgelegd.

Isolatie - testing - quarantaine - contacttracing

Aanpak symptomatische bewoners

Steeds PCR-test of Ag-sneltest. In afwachting van het testresultaat: contactdruppelisolatie (CDI)

 • Test positief: 7 dagen CDI vanaf symptomen
  Vanaf dag 7 sneltest mogelijk:
  o Sneltest positief: sneltest dagelijks herhalen t.e.m. dag 10
  o Sneltest negatief: stop isolatie - tenzij indicatie door CRA/behandelende arts (bijv. vermoeden vals negatief of andere besmettelijke aandoening)
 • Test negatief: stop isolatie - tenzij indicatie door CRA/behandelende arts (bijv. vermoeden vals negatief of andere besmettelijke aandoening).
Aanpak symptomatisch personeel
 • Symptomatisch = thuisblijven
 • Steeds PCR of Ag-sneltest
 • De algemene regel van 7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtige periode (incl. dragen van FFP2-masker) geldt ook voor een bevestigd geval van COVID-19 bij zorgpersoneel.
 • Bij hoge uitzondering, als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn om personeelstekort op te vangen, kan asymptomatisch, volledig gevaccineerd COVID-positief zorgpersoneel toegelaten worden om te werken op COVID-afdelingen.
Opnamebeleid

Screening met PCR vóór opname in WZC Huize Ter Walle is niet langer nodig.

AG-sneltesten

De sneltesten worden door de voorziening ter beschikking gesteld. Raadpleeg hiervoor steeds je rechtstreeks leidinggevende of de directie.

Contact

Bij vragen, opmerkingen en/of suggesties: aarzel niet om ons te contacteren.

Bedankt voor het vertrouwen,

Debbie Janssens
Algemeen directeur
Mieke Huyghe
Stafmedewerker zorg en kwaliteit

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.