13 APR 21

Update Covid-19

Handen

Update COVID-19

UPDATE MAATREGELEN COVID-19

Beste lezer,

In tijden van crisis is het juist erg belangrijk om duidelijk te communiceren met alle betrokken partijen. Wij vinden het dan ook belangrijk om jou op regelmatige tijdstippen te informeren over de stand van zaken m.b.t. Covid-19 binnen onze voorziening.


Risicocoëfficiënt Menen, Rekkem & Lauwe

Op dinsdag 13 april zijn volgende cijfers gekend:

• De risicocoëfficiënt in Menen, Rekkem & Lauwe bedraagt 214,67 (7 dagen) en 512,82 (14 dagen)

• De gemiddelde risicocoëfficiënt over heel Zuid West-Vlaanderen bedraagt 229,74 (7 dagen) en 451,69 (14 dagen).

De risicocoëfficiënt wordt berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen de voorbije 7 dagen of 14 dagen uitgedrukt per 100.000 inwoners

• Vanaf 20,01 wordt er gesproken van overschrijding van de risicogrens (7 dagen);

• Vanaf 50,01 wordt er gesproken van overschrijding van de risicogrens (14 dagen).

De cijfers blijven zorgwekkend hoog. Heeft u één van de hoofdsymptomen van een Covid-19 infectie (hoest, kortademigheid, geur- of smaakverlies) of twee van de volgende symptomen (keelpijn, koorts, neusverkoudheid, vermoeidheid, misselijkheid, diarree, verwardheid), bescherm uw omgeving en blijf uit voorzorg thuis.

Vaccinatie bezoekers centrum voor dagverzorging

De groepsvaccinatie van de bezoekers van het centrum voor dagverzorging zal plaatsvinden op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
Het tweede vaccinatiemoment volgt 5 weken later.
De coördinatie van de vaccinatie gebeurt door de centrumleider Jorick Cappon. De verantwoordelijke arts, is de coördinerend en raadgevend arts (CRA), Hadewijch Pecceu.

Inhaalvaccinatie bewoners WZC/CVK/GAW

De (nieuwe) bewoners vanuit het woonzorgcentrum (WZC), het centrum voor kortverblijf (CVK) en de groep van assistentiewoningen (GAW) die nog géén eerste vaccin toegediend kregen, worden voor de eerste maal gevaccineerd op vrijdag 16 april.

Het tweede vaccinatiemoment volgt 5 weken later.

De coördinatie van de vaccinatie gebeurt door de sociale dienst van WZC Huize Ter Walle. De verantwoordelijke arts, is de coördinerend en raadgevend arts (CRA), Hadewijch Pecceu.

Vaccinatie van nieuwe bewoners van ouderenvoorzieningen met een eerste dosis is nog steeds mogelijk

Voor bewoners die zelf niet in de mogelijkheid zijn om naar het vaccinatiecentrum te gaan, kan een arts of een verpleegkundige van de voorziening individuele dosissen afhalen in het vaccinatiecentrum. Het vaccinatiecentrum contacteert na registratie de arts voor verdere afspraken. De timing is afhankelijk van de planning van de vaccinatiecentra.

Stand van zaken vaccinaties Eerstelijnszone regio Menen

1) Vaccinatiegraad 65+’ers (minstens 1 vaccinatie):

  • 47,09% in Vlaanderen
  • 47,69% Regio Menen (8572/17976)

2) Geplande vaccinaties week van 12 april:

  • Astra Zenica 1: 1920 Menen/Wervik, 720 Wevelgem
  • Pfizer 1: 790 Menen/Wervik, 857 Wevelgem
  • Pfizer 2: 575 Menen/Wervik, 245 Wevelgem

3) Oproepen van burgers, brieven zijn verstuurd tot:

  • Wevelgem: juli 1953 + medische risicogroepen
  • Menen/Wervik: januari 1954 + medische risicogroepen
Bezoekregeling

We houden de huidige maatregelen in stand.

1. Bezoek op kamer

Elke bewoner kan twee geregistreerde bezoekers ontvangen op kamer. Deze bezoekers kunnen om de 14 dagen gewisseld worden. De volgende wissel is mogelijk op donderdag 15 april. De namen van de geregistreerde bezoekers worden doorgegeven aan ons team administratie (aan de infobalie, via secretariaat@htw.be of 056/52.17.40).

• De geregistreerde bezoekers kunnen, zonder reservatie, dagelijks in de organisatie aankomen binnen de openingsuren van onze voorziening:
- Aankomst: op weekdagen van 8u – 18u30, in het weekend van 13u30 – 18u.
- Vertrek: men mag na sluitingsuur de organisatie verlaten via de nachtingang.

• Bespreek onderling wie op bezoek komt. Indien twee geregistreerde bezoekers toevallig op hetzelfde moment op bezoek komen, verlaat één van de bezoekers de kamer op eigen initiatief. Enkel bezoekers die samenwonen (en die beiden geregistreerd zijn als bezoeker) kunnen op hetzelfde moment op kamerbezoek komen.

• Partners van bewoners die niet woonachtig zijn in onze voorziening, zijn naast de 2 geregistreerde bezoekers welkom op de kamer van de bewoner.

• Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker blijft verplicht voor de bezoeker (m.u.v. de partner), maar nauw knuffelcontact wordt vanaf nu wel toegelaten.

• Eten en drinken op de bewonerskamer is niet toegelaten voor bezoekers, uitgezonderd in palliatieve situaties. In palliatieve situaties vragen we wel de nodige afstand (min. 1.5m afstand) te bewaren.

Voor bewoners in de palliatieve fase is bezoek altijd onbeperkt mogelijk qua aantal en frequentie (cfr. Richtlijnen Agentschap Zorg en Gezondheid). Bezoekers van eenzelfde samenwonend gezin kunnen maximum met 2 personen tegelijk op bezoek komen. Anders wordt er maximum 1 persoon op eenzelfde moment toegelaten. Naarmate de ernst van de situatie toeneemt, kunnen extra toegevingen worden gedaan (bijv. extra persoon toelaten). Elke situatie wordt afzonderlijk bekeken, vragen kunnen steeds gesteld worden aan de directie, afspraken worden gemaakt met de eerste contactpersoon.

2. Bezoek in buitenlucht

Bewoners kunnen de voorziening verlaten. Daarbij gelden de voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers. Bijvoorbeeld een winkelbezoek kan, een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd niet (cfr. de nationale richtlijnen inzake het aantal contacten).

Concreet:

• In de buitenlucht is het toegelaten om met maximaal 10 personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Het wordt aanbevolen het aantal personen te beperken.

• De geregistreerde bezoeker mag de bewoner meenemen naar de thuisomgeving, onder de voorwaarde dat het gezin van de geregistreerde bezoeker zich strikt aan de maatregelen houdt. De plannen voor een uitstap dienen minimum 48u op voorhand besproken te worden met het diensthoofd. Vergeet daarbij niet eventuele maaltijden tijdig te annuleren.

• Het dragen van een mondneusmasker blijft sterk aanbevolen, hoewel het niet meer overal als verplichting wordt opgelegd.

Specifieke vragen of uitzonderingen omtrent de bezoekersregeling kunnen rechtstreeks gesteld worden aan de directie (directie@htw.be of 056/52 17 31).

3. Fietstocht
Bewoners en hun bezoeker kunnen, met dit mooie weer, gebruik maken van de elektrische rolwagenfiets van onze voorziening.

• Reserveer de fiets via secretariaat@htw.be, voorlopig enkel mogelijk op weekdagen.

• Een eenmalige korte opleiding wordt gegeven door onze kinesiste Fabienne.

• Contactpunten worden na gebruik ontsmet.

• De fietser draagt gedurende de hele uitstap een chirurgisch mondneusmasker.

4. Alternatieven

1) Babbelbox

• Maximum 2 personen tegelijk, uitzonderingen worden ook hier met de directie besproken;

• Steeds op afspraak (secretariaat@htw.be);

• Tijdens het transport naar de babbelbox dragen bewoner en bezoeker(s) een chirurgisch mondneusmasker. Eens er werd plaatsgenomen achter de plexiwand, kan het masker worden uitgedaan. Het is belangrijk dat een medewerker de bewoner hierbij begeleidt;

• De babbelbox voor bewoners van ’t Lindeboomke en Kolleblomme kan niet later gereserveerd worden dan 16u30 (dit doordat het missen van het maaltijdgebeuren onrust bij de bewoners met dementie met zich meebrengt).

2) Videocall via WhatsApp

• Steeds op afspraak (secretariaat@htw.be)

Het vastleggen van een afspraak babbelbox en/of videocall gebeurt min. 24u op voorhand. Gedurende het weekend kunnen we geen dagelijkse opvolging garanderen. Daarom vragen wij om aanvragen voor het weekend ten laatste op vrijdag tegen 17u aan te vragen. Enkel afspraken die bevestigd worden, zullen kunnen doorgaan.

67918555 753339675141984 6267001572908072960 n
Vragen, opmerkingen of suggesties

We begrijpen dat er bij het lezen van deze briefwisseling vragen, opmerkingen of suggesties kunnen ontstaan. U kan hiermee telefonisch terecht op onderstaande nummers:

• 056/52.17.31 (directie – Debbie Janssens);

• 056/52.17.45 (zorgteam 1 – Isabelle Ryckebosch);

• 056/52.17.32 (zorgteam 2 – Vanessa Schouteten).

Vragen kunnen eveneens doorgestuurd worden naar het mailadres van de voorziening via info@htw.be of kunnen mondeling uitgesproken worden bij ieder contactmoment.

We stellen alles in het werk om uw vraag correct en tijdig te beantwoorden.

Tot slot blijven wij ons engageren om u op de hoogte te brengen van verdere ontwikkelingen. U ontvangt bericht van zodra er zich veranderingen voor doen in de situatie.

Bedankt voor het vertrouwen,

Debbie Janssens

Algemeen directeur WZC Huize Ter Walle

Debbie Janssens 3
Geschreven door Debbie Janssens
debbie.janssens@htw.be

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.