05 OKT 21

Update Covid-19

Handen

Update COVID-19

UPDATE MAATREGELEN COVID-19

Beste lezer,

Graag geven we u een beknopt overzicht van de maatregelen die, omwille van het Covid-19 virus, gelden binnen onze voorziening.
Tot en met de maand oktober zal het crisismanagementteam 2-wekelijks samenkomen om de reeds genomen beslissingen te (her)evalueren en daar waar nodig bij te sturen. Vanaf november zal het crisismanagementteam maandelijks samenkomen op de eerste donderdag van de maand. Enkel bij wijzigingen wordt een communicatie-update via mail gestuurd naar alle belanghebbenden.

Vaccinatiegraad WZC Huize Ter Walle

De vaccinatiegraad bij de medewerkers bedraagt 92%. We streven nog steeds naar een minimale vaccinatiegraad van 95%. Om de vaccinatiegraad bij onze medewerkers te verhogen, zullen er bijkomende acties uitgewerkt worden.

Boosterprik (3e vaccin)

De doelgroep voor het krijgen van de boosterprik of het 3e vaccin, bestaat uit:

- Elke cliënt van 65 jaar of ouder (geboortejaar 1956)

De bewoners van het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, de assistentiewoningen en de bezoekers van het dagverzorgingscentrum;

- Mensen met een verlaagde immuniteit.

De boosterprik zal collectief toegediend worden binnen onze voorziening op donderdag 21 oktober vanaf 13u30. Dit zal gebeuren onder supervisie van onze coördinerend en raadgevend arts, dr. Pecceu.

Voor een toediening van de boosterprik moet de cliënt zijn of haar toestemming geven. Bij cliënten die wilsonbekwaam zijn, wordt de toestemming gevraagd aan:

- de houder van een zorgvolmacht;

- de wettelijk vertegenwoordiger (indien geen van bovenstaande beschikbaar);

- de behandelende huisarts (indien geen van bovenstaande beschikbaar);

- de coördinerend en raadgevend arts (indien geen van bovenstaande beschikbaar).

Het dragen van het chirurgisch mondneusmasker

Binnen onze voorziening

- Nooit verplicht voor bewoners;

- Altijd verplicht voor alle anderen (incl. alle medewerkers en vrijwilligers), ook tijdens de animatieactiviteiten en bistrowerking.

Op de bewonerskamer

- Niet langer verplicht voor bezoekers;

- Altijd verplicht in een zorgrelatie (medewerkers en vrijwilligers).

Buiten de voorziening

- Verplicht in een zorgrelatie (medewerkers en vrijwilligers), maar enkel tijdens zorgcontacten.

Bijvoorbeeld:

o De rolwagen voortduwen (geen lichamelijk zorgcontact), mag zonder mondmasker;

o De bewoner helpen rechtstaan uit zijn rolwagen (wel lichamelijk zorgcontact), moet met mondmasker.

Bezoekregeling

Onbeperkt aantal bezoekers.

Gelet op volgende afspraken:

- Er kunnen maximaal 2 bezoekers tegelijk op kamerbezoek komen bij een bewoner;

- Kinderen jonger dan 12 jaar, worden opnieuw toegelaten, maar tellen mee als bezoeker;

- Huisdieren zijn toegelaten;

- Bezoekers registreren zich bij aankomst;

Bezoekers worden voorlopig nog niet toegelaten in de living op de afdeling.

Bezoekers met één van de hoofdsymptomen van een Covid-19 infectie (hoest, kortademigheid, geur- of smaakverlies) of twee van de volgende symptomen (keelpijn, koorts, neusverkoudheid, vermoeidheid, misselijkheid, diarree, verwardheid), kunnen niet op bezoek komen.

Heb je specifieke vragen of wensen, aarzel niet om dit met de directie of het diensthoofd te bespreken.

HTW-Bistro

- De HTW-bistro wordt gerund door vrijwilligers van 14u30 tot 17u30. Het is bijgevolg niet mogelijk een dagelijkse opening te garanderen. De openingsdagen worden geafficheerd aan de balie op het gelijkvloers;

- Onze bistro is voor iedereen toegankelijk.

- Bezoekers kunnen hun chirurgisch mondneusmasker enkel aan tafel uitdoen;

- Bezoekers registreren zich door hun naam en een contactgegeven achter te laten (aan de balie of in de bistro zelf), bewoners dienen zich niet te registreren;

- Alle bezoekers nemen steeds voldoende afstand van elkaar én van de bewoner.

Contact

Bij vragen, opmerkingen en/of suggesties: aarzel niet om ons te contacteren.

Diensthoofd zorgteam 1, Isabelle Carette: 056/52.17.45

Diensthoofd zorgteam 2, Delfien Wyffels: 056/52.17.32

Adjunct directeur, Yves Sanders: 056/52.17.43

Algemeen directeur, Debbie Janssens: 056/52.17.31

Bedankt voor het vertrouwen,

Debbie Janssens

Algemeen directeur

Mieke Huyghe

Stafmedewerker zorg en kwaliteit

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.