3 APRIL 2023

Update Covid-19

Handen

Update COVID-19

UPDATE MAATREGELEN COVID-19

Beste lezer,

Graag geven we jou een beknopt overzicht van de maatregelen die, omwille van het COVID-19 virus, gelden binnen onze voorziening.

Basismaatregelen

Het geheel van volgende basismaatregelen moet een buffer vormen tegen verdere verspreiding van het virus en bijdragen tot het voorkomen van uitbraken:

- Correcte handhygiëne;

- Dagelijkse verluchting van alle bewonerskamers, leefruimten, gemeenschappelijke ruimten, …;

- Alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen.

Bovenop de vaccinaties is het de combinatie van correct uitgevoerde preventie- en hygiënemaatregelen die ons (kunnen) beschermen tegen besmettingen.

Specifieke maatregelen in functie van de epidemiologische situatie

Mondneusmasker

Op donderdag 23 maart 2023 werd door de ministers van Volksgezondheid beslist om de verplichting om een mondmasker te dragen in te ruilen voor een aanbeveling. Deze beslissing richtte zich in eerste instantie naar ziekenhuizen, aangezien woonzorgcentra al wat langer de touwtjes in eigen handen konden nemen. Weliswaar vinden we dit signaal belangrijk in de volledige afschaffing van de mondmaskerplicht binnen onze voorziening. Concreet:

  • Vanaf donderdag 30 maart is het niet langer nodig om een mondmasker te dragen in de ochtendzorg en/of bij een intensieve maaltijdbegeleiding;
  • Medewerkers die een mondmasker willen dragen, krijgen daartoe steeds de mogelijkheid.

In volgende situaties blijft het dragen van een chirurgisch mondneusmasker evenwel steeds verplicht:

  • Bij medewerkers met respiratoire klachten, zolang de klachten aanwezig zijn;
  • Bij de zorg aan (mogelijke) COVID-19 positieve bewoners en bij aerosol-genererende handelingen blijft het dragen van een FFP2-mondneusmasker verplicht.
Bezoekregeling

Er worden verder geen beperkingen opgelegd.

Isolatie - testing - quarantaine - contacttracing

Aanpak symptomatische bewoners
  • Bij symptomen gecorreleerd aan een COVID-19 besmetting, blijft de bewoner op kamer, tot de bewoner genezen is;
  • Zolang de bewoner symptomatisch is, worden alle voorzorgsmaatregelen genomen voor een contactdruppelisolatie (CDI);
  • Er worden geen tests afgenomen tenzij de behandelende (huis)arts dit expliciet vraagt;
Aanpak symptomatisch personeel
  • De voorziening stelt geen sneltesten ter beschikking van haar medewerkers;
  • Bij (ernstige) ziekte, blijf thuis;
  • Bij bevestigde COVID-19 besmetting schrijft de arts een quarantaine- of ziekte-attest uit van 7 dagen. Opstart voor het verloop van deze 7 dagen is mogelijk mits een negatieve zelftest én symptoomvrij. Tot en met de 10e dag na de positieve test, wordt een FFP2-masker gedragen.
Aanpak testing bij Hoog Risico Contact

Bij een HR-contact zal er enkel een test afgenomen worden op vraag van de behandelende arts. Extra waakzaamheid voor symptomen is van belang, maar er worden geen verdere beperkingen opgelegd.

Opnamebeleid

Screening met PCR vóór opname in WZC Huize Ter Walle is niet nodig.

Contact

Bij vragen, opmerkingen en/of suggesties: aarzel niet om ons te contacteren.

Bedankt voor het vertrouwen

Contactpersonen

Debbie Janssens
Debbie Janssens
Algemeen directeur
Mieke Huyghe3
Mieke Huyghe
Stafmedewerker zorg en kwaliteit

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.