Sinds 25 mei 2004 is ons Woonzorgcentrum bij Ministerieel Besluit erkend voor vier woongelegenheden Kortverblijf. Deze vorm van opvang – die wij de naam Zorghotel meegeven - is specifiek bedoeld voor ouderen om gedurende korte tijd “op hotel” te komen in onze voorziening en er ook verzorgd te worden.

 

 

Doelgroepen

 

  • - Tijdelijke noodopvang voor ouderen

Wanneer de partner of de kinderen bijvoorbeeld gehospitaliseerd worden, valt de thuiszorg weg voor heel wat ouderen. Tijdens deze periode kan de oudere zorgvrager (en zijn familie) een beroep doen op het zorghotel om er tijdelijk te verblijven en verzorgd te worden.

 

 

Zorghotel

 

  • - Vakantieverblijf

Vaak zorgt de familie het hele jaar door voor vader en/of moeder. Opdat de familie ook eens vakantie zou kunnen nemen of eventjes uitblazen van de vaak zware mantelzorg, biedt het zorghotel de mogelijkheid tot tijdelijke opvang aan. Ook voor situaties waar er voor de familie een tijdelijke opvang moeilijk te organiseren valt, bieden wij een opvang aan.

 

  • - Revalidatieverblijf na ziekenhuisopname

De verblijfsduur in ziekenhuizen wordt steeds meer ingekort. Vaak kom je als oudere in een situatie terecht waar je – strikt medisch – geen hulp meer nodig hebt en dus niet meer thuishoort in het ziekenhuis. Nochtans is terug thuis wonen nog niet direct mogelijk. Om de overgang van ziekenhuis naar thuissituatie soepeler te laten verlopen kan je in ons zorghotel terecht

 

 

Aanbod

De cliënt gaat na het kortverblijf terug in zijn vertrouwde leefmilieu wonen.
De cliënt krijgt een kwalitatieve en deskundige verzorging in een huiselijke omgeving.
Gekwalificeerde medewerkers bieden de mogelijkheid aan tot deelname aan de animatieactiviteiten.
Er is een voortdurende stimulatie tot sociaal contact.

De familie wordt tijdelijk ontlast en ondersteund bij het verzorgen. Alles gebeurt in overleg met de cliënt, zijn familie, de huisarts en eventuele andere thuiszorgondersteunende diensten.

Op het einde van het verblijf wordt de zorgtoeleiding gecoördineerd vanuit het zorghotel zodat thuis alles weer kan verlopen zoals van tevoren.

 

 

Prijs

De dagprijs bedraagt 64,67 euro. Hierin is begrepen:

•  huur van de kamer (tv en frigo inbegrepen)
•  24-uurs verpleegkundige zorg en toezicht
•  volpension maaltijden (zo nodig dieetvoeding)
•  aanbod van animatieactiviteiten

 

Extra wordt aangerekend:

•  remgeld huisarts
•  medicatiekosten
•  remgeld kinesitherapie
•  kapper, pedicure
•  persoonlijke was

 

 

Reservaties, aanvragen, inlichtingen

Aanvragen en meer inlichtingen bij: Karien Verbeke, diensthoofd instroom, 056/52.17.46 of via mail: zorghotel@htw.be

 

Folder

klik hier om verder te gaan naar onze folder.

 

Keer terug