Welkom bij Huize Ter Walle!

Zorg op maat in een échte thuis

Update Covid-19

 

In tijden van crisis is het juist erg belangrijk om duidelijk te communiceren met alle betrokken partijen. Wij vinden het dan ook belangrijk om jou op regelmatige tijdstippen te informeren over de stand van zaken m.b.t. Covid-19 binnen onze voorziening.


WZC Huize Ter Walle uit Menen besliste om al de bewoners en medewerkers te onderwerpen aan een test op het COVID-19-virus. Deze testing gebeurde op donderdag 16 en vrijdag 17 april.

 

Voor de algemene testing werden er omwille van mogelijke symptomen reeds een 10-tal tests op het COVID-19-virus afgenomen in het woonzorgcentrum. Er bleek 1 bewoner positief. Deze bewoner vertoont na 14 dagen nog steeds geen gezondheidsproblemen. Hoewel het Agentschap geen testmateriaal had vrijgegeven voor WZC Huize Ter Walle, testten ze afgelopen dagen alsnog in samenwerking met AZ Delta. De resultaten werden vandaag volledig bekend: van 122 geteste bewoners werden bijkomend 6 bewoners positief getest op het virus. Bij de medewerkers is dat 5 op 123. Nagenoeg alle positief geteste bewoners zijn asymptomatisch en vertonen op vandaag dus geen gezondheidsproblemen. Bij de medewerkers werd één persoon uit voorzorg in de spoedafdeling opgenomen.

 

“7 bewoners in een aparte afdeling verzorgen, is een haalbare kaart. Er werd door ons crisisteam onmiddellijk voor een cohortafdeling gezorgd waar bewoners met een positieve test 24/7 nauwlettend worden opgevolgd door opgeleid zorgpersoneel. Het zorgpersoneel krijgt de juiste ondersteuning van logistieke en/of onderhoudsmedewerkers. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om positief en negatief geteste bewoners van elkaar te scheiden en op die manier kruisbesmetting te voorkomen”, vertelt algemeen directeur, Debbie Janssens. Medewerkers die positief testten en toch aan de slag blijven door de intensifiëring van de werking, zullen uitsluitend ingezet worden op de cohortafdeling.

 

“Het resultaat maakt ons op dit punt niet radeloos. Nu op deze manier kunnen ingrijpen, brengt rust bij bewoners en medewerkers. Onze gedachten gaan naar alle betrokkenen en we hopen uiteraard dat iedereen de komende weken gezond mag blijven.”

 

Algemeen directeur Debbie Janssens is uitermate tevreden over de continue inzet van alle medewerkers. “We zijn een hecht team, dat is meer dan ooit voelbaar op heel veel mooie manieren.”

 

De vele families de toegang blijven weren is niet eenvoudig, maar de directeur besluit dat WZC’s geen verzamelnaam zijn voor eenzaamheid en verdriet, integendeel. “Wij blijven al onze bewoners een daginvulling op maat aanbieden, in een huiselijke sfeer en met deskundige aandacht voor zowel hun fysieke als hun mentale gezondheid en we zullen virtueel contact met familie en geliefden blijven aanmoedigen.”

 

Keer terug